Ayurvedic Skin Care Therapy

Yashaayu Swarnakanthi Mukhalepa

20 Minutes

₹ 2300

Yashaayu Njavara Mukhalepa

20 Minutes

₹ 2500

Yashaayu Phala Mukhalepa

20 Minutes

₹ 2300

Yashaayu Kukkumadi Mukhalepa

20 Minutes

₹ 2400